Επικοινωνια

Για να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Συλλόγου:

– Στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 12dimpetr@googlegroups.com

με το θέμα που σας αφορά

ή

– Απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα

Πρόεδρος : Φελέσκουρα  Μαρία    6974133229

Γραμματέας : Ζαφειροπούλου Αγγελική 6977979895

Ταμίας:Κουκούση Μαρία 6974569005

Μέλος :Καντούτση Πωλίνα    6978144405

Advertisements